Anunt ocupare functie publica contractuala Serviciul Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate
Anunt ocupare functie publica contractuala Serviciul Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului în vederea • Consilier, grad profesional IA – Compartimentului Administrare Centrul Tehnologic, Casa Meșteșugarilor și Casa Verde - Serviciul Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente