×
Anunțuri concurs
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului în vederea • 2 posturi Consilier, grad profesional IA - Biroul Consultanță Tehnică și Supervizări Lucrări în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului în vederea • Consilier, grad profesional IA – Compartimentului Administrare Centrul Tehnologic, Casa Meșteșugarilor și Casa Verde - Serviciul Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului în vederea • Consilier, grad profesional IA - Biroul Administrare Drumuri Autorizări în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării în grad profesional a unor salariaţi din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, în data de 27.04.2022 ora 11 proba scrisă, interviul în data de 03.05.2022, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare în funcția publică de conducere vacantă: ARHITECT ȘEF , clasa I, grad I – la Primăria Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare petru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante: • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior, – Compartiment Juridic Contencios , Serviciul Juridic, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Principal, – Compartiment Juridic Contencios, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:  Consilier, clasa I, grad profesional Superior, – Biroul Finalizări Construcții din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:  Consilier, clasa I, grad profesional Superior – Serviciul Urbanism şi Dezvoltare Urbană din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante : •Consilier, clasa I, grad profesional superior– în cadrul Biroului Salubrizare Protecția Mediului Zone Verzi •Inspector, clasa I, grad profesional superior, - în cadrul Biroului Salubrizare, Protecția Mediului, Zone Verzi, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții vacante de conducere în regim contractual de Șef birou, Biroul Buget-Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice din structura Direcției Municipale Creșe Satu Mare