×
Anunțuri concurs
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare în funcția publică de execuţie vacantă: Auditor, grad profesional Superior – la Biroul Audit Public Intern din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, în specialitatea în care își desfășoară activitatea
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : • Consilier, clasa I, grad profesional superior– în cadrul Biroului Salubrizare Protecția Mediului Zone Verzi
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare în funcția publică de conducere vacantă: Șef Birou, grad de salarizare I – la Biroul Audit Public Intern din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, în calitate de autoritate tutelară prin Comisia de selecție a candidaților în consiliul de administrație la societatea TRANSURBAN S.A. Satu Mare, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.16 /28.01.2021, anunță organizarea selecției/evaluării membrilor consiliului de administrație
Recrutăm PROFESIONIȘTI în urbanism și dezvoltare urbană!