×
Anunțuri concurs
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții vacante de conducere în regim contractual - Director – la Direcția Municipală Creșe Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă: ARHITECT ȘEF , clasa I, grad I – la Primăria Municipiului Satu Mare .
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I, grad profesional asistent, – Serviciul Relații Publice, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuţie vacante: Referent, clasa III, grad profesional Superior, – Compartiment Cultură Sport și Tineret din cadrul Serviciului de Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare petru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante: Consilier,clasa I, grad profesional Superior – Serviciul Situaţii de Urgenţă, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare petru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante: • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior – Compartiment Juridic Contencios , Serviciul Juridic, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior – Compartiment Juridic Contencios, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Principal – Compartiment Juridic Contencios, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuţie vacante: Consilier , clasa I, grad profesional Debutant- Compartimentul Fond Locativ , Cadastru, Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Anunt concurs ocupare pe durată nedeterminată funcției de execuție, consilier, grad profesional debutant, Compartiment Fond Locativ Cadastru din cadrul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Anunt concurs ocupare pe durată nedeterminată funcției de conducere în regim contractual de șef birou, Biroul Consultanță Tehnică și Supervizare Lucrări din structura primăriei Muncipiului Satu Mare
Anunt concurs ocupare pe durată determinată de 4 ani, în baza unui contract de management, a funcției în regim contractual de director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare