×
Anunțuri ocupare posturi
Direcția Municipală Creșe Satu Mare organizează concurs de recrutare, proba scrisă în data de 21.07.2022, ora 10:00 și interviul în data de 27.07.2022, ora 10:00, locul desfășurării concursului de recrutare Str.Wolfenbuttel nr.8-10, Loc.Satu Mare, în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante:
Direcția Municipală Creșe Satu Mare organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut și de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a unor salariați , personal contractual, în data de 04.07.2022, ora 10.00, locul desfășurării examenului – Str.Wolfenbuttel nr.8-10 , Loc.Satu Mare , pentru următoarele funcții :
Rezultate privind afișarea rezultatelor la proba scrisă și la interviu
Direcția Municipală Creșe Satu Mare organizează concurs de recrutare, în data de 23.03.2022, ora 10:00, proba scrisă la sediul instituției, Satu Mare, str.Ilisești nr.4, interviul în data de 29.03.2022, ora 10:00, în vederea ocupării, pe perioada nedeterminată a următoarei functii contractuale vacante: