Anunt ocupare functie publică de execuție în cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane
Anunt ocupare functie publică de execuție în cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante: • Consilier, clasa I, grad profesional Superior – Serviciul Managementul Resurselor Umane, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente