HOTĂRÂREA nr. 138/31.05.2018
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajare pista de biciclete strada Botizului – Pod Golescu” din Municipiul Satu Mare”
Documente