HOTĂRÂREA nr. 143/31.05.2018
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajare terminal transjudețean-translocal, construirea unuidepou pentru autobuze electrice/hibrid precum și a unei stații de încărcare – strada Fabricii”
Documente