HOTĂRÂREA nr. 146/31.05.2018
privind însușirea documentației de dezlipire în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului înscris în CF nr. 171943 sub nr. cadastral 171943
Documente