HOTĂRÂREA nr. 147/31.05.2018
privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 180 mp, situat în Satu Mare b-dul Lalelei
Documente