HOTĂRÂREA nr. 149/31.05.2018
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Satu Mare str. Ion Neculce nr. 3
Documente