HOTĂRÂREA nr. 192/26.09.2019
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019
Documente