HOTĂRÂREA nr. 196/26.09.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 170/25.07.2019 pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare, prin contract de concesiune
Documente