HOTĂRÂREA NR. 356/23.11.2023
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2023
Documente