HOTĂRÂREA NR. 358/23.11.2023
privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Municipiului Satu Mare pe anul 2023
Documente