HOTĂRÂREA NR. 365/23.11.2023
privind aprobarea documentației PUZ- Construire locuinţă unifamilială S+P+1, nr. cad. 162822, acceptarea ofertei de donaţie şi introducerea terenului în intravilan
Documente