PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1E SATU MARE, EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 162822- HCL 365/23.11.2023
PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1E SATU MARE, EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 162822- HCL 365/23.11.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1E SATU MARE, EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 162822 ( ZONA STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU)