HOTĂRÂREA NR. 385/23.11.2023
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren înscris în CF nr. 14210 Satu Mare sub nr. top 4384/16 și vânzarea suprafeței de 174 mp rezultată în urma dezlipirii
Documente