HOTĂRÂREA NR. 386/23.11.2023
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 14
Documente