HOTĂRÂREA NR. 388/23.11.2023
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Ștrandului nr. 9
Documente