HOTĂRÂREA NR. 391/08.12.2023
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2023
Documente