HOTĂRÂREA NR. 409/27.10.2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 351/ 29.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a Liceului cu Program Sportiv”
Documente