HOTĂRÂREA NR. 418/27.10.2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Lotizare pentru locuinţe individuale şi instituţii servicii, acceptarea ofertei de donaţie Amplasament: Satu Mare, Zona Pescăruş, nr. cad. 164614
Documente