HOTĂRÂREA NR. 454/24.11.2022
privind aprobarea recoltării partizilor extraordinare precum și modul de valorificare a cantității de 429,14 mc masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Documente