HOTĂRÂREA NR. 46/29.02.2024
privind aprobarea documentației P.U.Z.- Casă de locuit D+P, anexă gospodărească P și introducere în intravilan în Municipiul Satu Mare, nr. cad. 180642
Documente