HOTĂRÂREA NR. 47/29.02.2024
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Parcelare pentru locuințe individuale și introducerea terenului cu nr. cad. 170947 în intravilan, Satu Mare, zona str. Ion Popdan
Documente