HOTĂRÂREA NR. 49/29.02.2024
privind aprobarea documentației P.U.Z.- Lotizare în vederea construirii de locuinţe unifamiliale, modernizare drum existent şi introducerea terenului în intravilan , Satu Mare, Zona Str. Magnoliei, nr. cad. 167062, 166557
Documente