HOTĂRÂREA NR. 92/28.03.2024
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren înscris în CF nr. 188587 Satu Mare sub nr. top 219 și vânzarea suprafeței de 254 mp rezultată în urma dezmembrării
Documente