HOTĂRÂREA NR. 94/28.03.2024
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Petöfi Sándor nr. 4/A
Documente