HOTĂRÂREA NR. 96/28.03.2024
pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 98/25.04.2019
Documente