HOTĂRÂREA nr. 98/25.04.2019
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare”
Documente