×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
289 /2019
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de locuit- locuinţe individuale :Amplasament: Satu Mare, Str. Căprioarei, parcelele cu nr. Cad. 179006, 179005, 12314, 12803
19.12.2019
288 /2019
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire locuinţe colective, instituţii servicii, amenajări exterioare, zone plantate, terenuri sportive Amplasament: Satu Mare, nr. cad. 164850
19.12.2019
287 /2019
privind aprobarea documentatiei P.U.Z. – Zonă de locuit case unifamiliale, str. Şteţiu Ştefan
19.12.2019
286 /2019
privind înființarea serviciului social: Centrul de zi pentru vârstnici în subordinea Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social
19.12.2019
285 /2019
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Satu Mare pentru anul şcolar 2020 – 2021
19.12.2019
284 /2019
privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Satu Mare
19.12.2019
Modificat 283 /2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/7.11.2018 privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7” precum şi a cheltuielilor aferente proiectului
19.12.2019
Abrogat 282 /2019
privind modificarea anexei 1 a HCL 98/25.04.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „PASARELĂ PIETONALĂ ȘI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Județul Satu Mare”
19.12.2019
281 /2019
pentru modificarea şi completarea Listei bunurilor din domeniul public al municipiului Satu Mare, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate prin contractul de delegare nr. 12313/19.11.2009
19.12.2019
280 /2019
privind vânzarea către Pintea Greta Violeta a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.3, ap. 34
19.12.2019
Indicativ
Număr 289 /2019
Titlu
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de locuit- locuinţe individuale :Amplasament: Satu Mare, Str. Căprioarei, parcelele cu nr. Cad. 179006, 179005, 12314, 12803
Data
19.12.2019
Indicativ
Număr 288 /2019
Titlu
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire locuinţe colective, instituţii servicii, amenajări exterioare, zone plantate, terenuri sportive Amplasament: Satu Mare, nr. cad. 164850
Data
19.12.2019
Indicativ
Număr 287 /2019
Titlu
privind aprobarea documentatiei P.U.Z. – Zonă de locuit case unifamiliale, str. Şteţiu Ştefan
Data
19.12.2019
Indicativ
Număr 286 /2019
Titlu
privind înființarea serviciului social: Centrul de zi pentru vârstnici în subordinea Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social
Data
19.12.2019
Indicativ
Număr 285 /2019
Titlu
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Satu Mare pentru anul şcolar 2020 – 2021
Data
19.12.2019
Indicativ
Număr 284 /2019
Titlu
privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Satu Mare
Data
19.12.2019
Indicativ Modificat
Număr 283 /2019
Titlu
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/7.11.2018 privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7” precum şi a cheltuielilor aferente proiectului
Data
19.12.2019
Indicativ Abrogat
Număr 282 /2019
Titlu
privind modificarea anexei 1 a HCL 98/25.04.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „PASARELĂ PIETONALĂ ȘI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Județul Satu Mare”
Data
19.12.2019
Indicativ
Număr 281 /2019
Titlu
pentru modificarea şi completarea Listei bunurilor din domeniul public al municipiului Satu Mare, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate prin contractul de delegare nr. 12313/19.11.2009
Data
19.12.2019
Indicativ
Număr 280 /2019
Titlu
privind vânzarea către Pintea Greta Violeta a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.3, ap. 34
Data
19.12.2019