×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
249 /2019
privind aprobarea organizării și finanțării evenimentelor culturale și sportive care se vor desfășura la începutul anului 2020
28.11.2019
248 /2019
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019
28.11.2019
247 /2019
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019
28.11.2019
246 /2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna decembrie 2019
28.11.2019
245 /2019
privind unele măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare
19.11.2019
244 /2019
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Apaserv Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 35/07.10.2019
31.10.2019
243 /2019
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T. Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apaserv Satu Mare S.A., să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35/07.10.2019
31.10.2019
242 /2019
privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2019
31.10.2019
241 /2019
pentru aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, şi a listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL
31.10.2019
240 /2019
privind vânzarea către Fürtös Enikö a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.P, ap. 2
31.10.2019
Indicativ
Număr 249 /2019
Titlu
privind aprobarea organizării și finanțării evenimentelor culturale și sportive care se vor desfășura la începutul anului 2020
Data
28.11.2019
Indicativ
Număr 248 /2019
Titlu
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019
Data
28.11.2019
Indicativ
Număr 247 /2019
Titlu
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019
Data
28.11.2019
Indicativ
Număr 246 /2019
Titlu
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna decembrie 2019
Data
28.11.2019
Indicativ
Număr 245 /2019
Titlu
privind unele măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare
Data
19.11.2019
Indicativ
Număr 244 /2019
Titlu
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Apaserv Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 35/07.10.2019
Data
31.10.2019
Indicativ
Număr 243 /2019
Titlu
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T. Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apaserv Satu Mare S.A., să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35/07.10.2019
Data
31.10.2019
Indicativ
Număr 242 /2019
Titlu
privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2019
Data
31.10.2019
Indicativ
Număr 241 /2019
Titlu
pentru aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, şi a listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL
Data
31.10.2019
Indicativ
Număr 240 /2019
Titlu
privind vânzarea către Fürtös Enikö a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.P, ap. 2
Data
31.10.2019