×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
Modificat 239 /2019
privind vânzarea către Mizsei Maria a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.3, ap. 39
31.10.2019
238 /2019
privind vânzarea către Györfi Ildikó Beata a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.1, ap. 12
31.10.2019
237 /2019
privind însuşirea completării la Raportului de expertiză întocmit de expert contabil Cosma Ileana pentru terenul în suprafață de 2249 mp, înscris în CF nr. 176263 Satu Mare
31.10.2019
236 /2019
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire hală metalică cu funcţiunea comerţ în municipiul Satu Mare, Str. Careiului nr.170
31.10.2019
235 /2019
privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Construire spaţiu comercial în municipiul Satu Mare, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 31
31.10.2019
234 /2019
privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare
31.10.2019
233 /2019
pentru aprobarea modificării poziției nr. 1 din Anexa nr. 5 la HCL nr. 20/31.01.2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase, provenită din fondul forestier proprietate publica a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș
31.10.2019
232 /2019
privind aprobarea cantității și prețului de valorificare a masei lemnoase provenite din lucrări de igienă, parte din producţia anului 2019, a fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
31.10.2019
231 /2019
privind aprobarea diminuării prețului de pornire la licitație a masei lemnoase provenită din partizile 1462812 Prog. I și 1466249 Conservare , fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare
31.10.2019
Modificat 230 /2019
privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Reabilitarea unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbüttel nr. 6-8" din municipiul Satu Mare
31.10.2019
Indicativ Modificat
Număr 239 /2019
Titlu
privind vânzarea către Mizsei Maria a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.3, ap. 39
Data
31.10.2019
Indicativ
Număr 238 /2019
Titlu
privind vânzarea către Györfi Ildikó Beata a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.1, ap. 12
Data
31.10.2019
Indicativ
Număr 237 /2019
Titlu
privind însuşirea completării la Raportului de expertiză întocmit de expert contabil Cosma Ileana pentru terenul în suprafață de 2249 mp, înscris în CF nr. 176263 Satu Mare
Data
31.10.2019
Indicativ
Număr 236 /2019
Titlu
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire hală metalică cu funcţiunea comerţ în municipiul Satu Mare, Str. Careiului nr.170
Data
31.10.2019
Indicativ
Număr 235 /2019
Titlu
privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Construire spaţiu comercial în municipiul Satu Mare, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 31
Data
31.10.2019
Indicativ
Număr 234 /2019
Titlu
privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare
Data
31.10.2019
Indicativ
Număr 233 /2019
Titlu
pentru aprobarea modificării poziției nr. 1 din Anexa nr. 5 la HCL nr. 20/31.01.2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase, provenită din fondul forestier proprietate publica a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș
Data
31.10.2019
Indicativ
Număr 232 /2019
Titlu
privind aprobarea cantității și prețului de valorificare a masei lemnoase provenite din lucrări de igienă, parte din producţia anului 2019, a fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Data
31.10.2019
Indicativ
Număr 231 /2019
Titlu
privind aprobarea diminuării prețului de pornire la licitație a masei lemnoase provenită din partizile 1462812 Prog. I și 1466249 Conservare , fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare
Data
31.10.2019
Indicativ Modificat
Număr 230 /2019
Titlu
privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Reabilitarea unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbüttel nr. 6-8" din municipiul Satu Mare
Data
31.10.2019