×
Szervezeti felépítés és hatáskörök
Alapfogalmak

În baza prevederilor art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 84/2001  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.1 alin. (1) din H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, prin H.C.L. nr. 41/2005, s-a aprobat înfiinţarea la nivelul şi în subordinea Consiliului local al municipiului Satu Mare, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Satu Mare.

Ţinând cont de prevederile OUG nr. 63 / 02.07.2010, adresa Instituţiei Prefectului Satu Mare, înregistrată sub nr. 26293 din 14.07.2010, avizul D.E.P.A.B.D., înregistrat sub nr.28067 din 02.08.2010, şi avizul A.N.F.P. înregistrat sub nr. 28900 din 10.08.2010, Consiliul Local al mun. Satu Mare a adoptat la data de 12.08.2010 Hotărîrea nr. 152, privind aprobarea Organigramei, a numărului de posturi bugetate, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţiorare a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a mun. Satu Mare.

Potrivit art. 1 din H.C.L 152 / 12.08.2010, s-a schimbat denumirea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor în Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare.

Scopul direcţiei este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor.

Activitatea direcţiei, se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor funcţionează în următoarea structură:

  • Serviciul Stare civilă,
  • Serviciul de Evidenţa a persoanelor şi Ghişeu Unic.

Conducerea Direcției de Evidență a Persoanelor:

Director executiv:  Dr. Ionel Torja