×
Infrastructură socială și culturală

Proiecte ce vizează infrastructura socială și culturală din municipiul Satu Mare

Proiectele din această categorie se concentrează pe îmbunătăţirea infrastructurii din domeniul social şi cultural la nivelul municipiului Satu Mare. În prezent investiţiile vizează crearea unui centru multifuncţional social în zona urbană marginalizată Ostrovului, respectiv reabilitarea Sălii Studio din cadrul Teatrului de Nord Satu Mare. Acest gen de investiţii oferă perspectiva îmbunătăţirii percepţiei locuitorilor în ceea ce priveşte calitatea vieţii şi nivelul de trai.

 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul ” Regenerare fizică a zonei Ostrovului”, cod SMIS 126203, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Educația copiilor este o prioritate pentru Primăria Municipiului Satu Mare
În baza experienței avute, a fost concepută platforma www.impreunasm.ro , astfel încât activitățile derulate în comun cu ONG-urile să continue, fiind de mare ajutor și pentru mobilizarea sătmărenilor imediat după izbucnirea conflictului militar din Ucraina. 
Direcția de Asistență Socială Satu Mare și Asociația Stea aduc copiilor din Sătmărel bucuria experienței unei tabere de vară. Timp de cinci săptămani, copiii care au peste 6 ani vor participa gratuit la activități de educație nonformală prin care vor învăța lucruri utile prin joc. 
Municipiul Satu Mare, în parteneriat cu Teatrul Ucrainean Regional Dramatic din Regiunea Transcarpatia şi Consiliul Local Ujgorod, implementează proiectul cu titlul “Dezvoltarea Culturii Transfrontaliere: Teatre Revitalizate în Satu Mare şi Ujgorod (Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod)”, cod EMS ENI 2SOFT/2.1/34.
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Regenerare fizică a zonei Ostrovului”, cod SMIS 126203, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.