Administrator Public
Masculic Csaba

Masculic Csaba

Administrator public

  • Numirea și eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri și atribuţii specifice, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Satu Mare. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.
  • Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.
  • Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
  • Atribuţiile administratorului public sunt stabilite prin dispoziţia Primarului municipiului Satu Mare.
Documente