Administrator Public
 • Tel: 0261 807 500
 • E-mail: csaba.maskulik@primariasm.ro

Masculic Csaba

Administrator public

 • Numirea și eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri și atribuţii specifice, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Satu Mare. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.
 • Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.
 • Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
 • Atribuţiile administratorului public sunt stabilite prin dispoziţia Primarului municipiului Satu Mare.
Documente
 • SOLICITARE AUDIENŢĂ
  Primar, Viceprimari, Secretar general, Administrator public


  Stimată(e) Doamnă(Domn),

  În interesul economisirii timpului dumneavoastră şi al eficienţei noastre, vă rugăm respectuos să completaţi următoarele date:

  Solicit audienţă:

  Câmp obligatoriu*

  Subsemnatul declar prin prezenta că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru îndeplinarea atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că datele mele de mai sus și din actele anexate vor fi prelucrate de Primăria Satu Mare cu respectarea prevederilor Regulamentelor (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

  Acte necesare:
  • Răspunsul care v-a nemulţumit
  • În lipsa răspunsului numărul de înregistrare a petiţiei
  • Alte documente prin care doriţi să vă susţineţi punctul de vedere