Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P+1 CU CÂTE DOUĂ APARTAMENTE în municipiul Satu Mare, str. Gabriel Georgescu Nr. Cad. 150329 și Nr. Cad. 150257
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P+1 CU CÂTE DOUĂ APARTAMENTE în municipiul Satu Mare, str. Gabriel Georgescu Nr. Cad. 150329 și Nr. Cad. 150257. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 30.11.2022, ora 10.00.
Documente