Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Extindere P.U.Z. Ansamblu rezidențial P+6 aprobat prin H.C.L. nr. 16/26.01.2023, cu parcare supraterană, în municipiul Satu Mare, Nr. Cad. 189252
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Extindere P.U.Z. Ansamblu rezidențial P+6 aprobat prin H.C.L. nr. 16/26.01.2023, cu parcare supraterană, în municipiul Satu Mare, Nr. Cad. 189252. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 11.03.2024 ora 10.00
Documente