Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – IMOBIL DE LOCUIT, Municipiul Satu Mare, Str. Diana, Nr. 7, Nr. Cad. 188331
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ -IMOBIL DE LOCUIT, Municipiul Satu Mare, Str. Diana, Nr. 7, Nr. Cad. 188331. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 08.11.2023 ora 10.00
Documente