Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Zonă de industrie și depozitare cu funcțiuni complementare Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Zonă de industrie și depozitare cu funcțiuni complementare Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 31.05.2024 ora 10.00
Documente