Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ -„Zonă de locuit – locuințe individuale în municipiul Satu Mare, str. Căprioarei pe parcelele de la Nr. Cad. 183040 până la Nr. Cad.183056, cu lotizare”
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ -„Zonă de locuit – locuințe individuale în municipiul Satu Mare, str. Căprioarei pe parcelele de la Nr. Cad. 183040 până la Nr. Cad.183056, cu lotizare”. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 18.10.2023 ora 10.00
Documente