PUZ - CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT P, P+1 SATU MARE STR. DACIA NR CADASTRALE 167511, 182345, 15562
PUZ - CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT P, P+1 SATU MARE STR. DACIA NR CADASTRALE 167511, 182345, 15562
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT P, P+1 SATU MARE STR. DACIA NR CADASTRALE 167511, 182345, 15562

Anunţ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

Memoriu nontehnic 

Plan de încadrare în zonă

Plan situaţia existentă

Dezbatere publică - 24.05.2021

 

Referitor la  PLAN URBANISTIC ZONAL –  CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT P, P+1  SATU MARE STR. DACIA NR CADASTRALE 167511, 182345, 15562    vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat al iniţiatorului PUZ

 

Reclamații            Răspuns reclamații