PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN SATU MARE, STR. 1 IUNIE NR.24
PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN SATU MARE, STR. 1 IUNIE NR.24
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TERENSATU MARE, STR. 1 IUNIE NR.24

Anunţ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

Memoriu nontehnic 

Plan de încadrare în zonă

Plan situaţia existentă

Dezbatere publică - 3.06.2024

Referitor la  PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN SATU MARE, STR. 1 IUNIE NR.24 vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea.

Reclamații            Răspuns reclamații