PUZ – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE CALEA ODOREULUI NR. CADASTRAL 164614
PUZ – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE  CALEA ODOREULUI NR. CADASTRAL 164614
PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE CALEA ODOREULUI NR. CADASTRAL 164614

Anunţ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

Memoriu nontehnic 

Plan de încadrare în zonă

Plan situaţia existentă

Dezbatere publică - 22.06.2021

Referitor la  PUZ – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE  CALEA ODOREULUI NR. CADASTRAL 164614    vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea

Sesizare    Răspuns sesizare