×
Planuri urbanistice zonale / de detaliu/ PUG
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ INDUSTRIALĂ ȘI DE DEPOZITARE CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE EXTRAVILAN NR CADASTRAL 166932
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE SERVICII SATU MARE EXTRAVILAN NR CADASTRAL 166985
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR TOAMNEI NR. CADASTRAL 166578
PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDERE CAPACITATE DE PRODUCȚIE SATU MARE B-DUL LUCIAN BLAGA NR. 69
PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE, ZONA STR. RECOLTEI NR. CADASTRAL 166495
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE, STR. PANAIT CERNA NR. CADASTRAL 169355
PLAN URBANISTIC ZONAL – DOUĂ CASE DE LOCUIT P+1 SATU MARE, STR. MACULUI NR. CADASTRAL 185061
PUZ - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR AMBUDULUI NR CADASTRALE 151311, 169311, 161001
PUZ - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ SATU MARE DRUMUL CURCUBEULUI NR. 25