×
Planuri urbanistice zonale / de detaliu/ PUG
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE, ZONA STR. BALTA BLONDĂ, NR. CADASTRAL 184172
PLAN URBANISTIC ZONAL - DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT P, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE ACCES SATU MARE STRADA C.A. ROSETTI NR. CADASTRAL 186750
PLAN URBANISTIC ZONAL – ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE - LOTIZARE SATU MARE, STRADA BASMELOR, NR. CADASTRALE 186136, 183209
PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINȚE COLECTIVE MUNICIPIUL SATU MARE ZONA CUBIC, NR. CADASTRAL 158179
PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE - LOTIZARE SATU MARE, STRADA BASMELOR, NR. CADASTRAL 186136, 183209
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE AGREMENT SATU MARE EXTRAVILAN (DRUMUL CURCUBEULUI) NR. CADASTRAL 179406, 166416
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE AGREMENT SATU MARE EXTRAVILAN (DRUMUL CURCUBEULUI) NR. CADASTRAL 179406, 166416
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE DEPOZIT DE LEGUME-FRUCTE SATU MARE BLD. CLOȘCA NR. 113
PLAN URBANISTIC ZONAL - CLĂDIRE DE LOCUIT CU 6 APARTAMENTE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER – P+3 SATU MARE STR. BOTIZULUI NR.46
PLAN URBANISTIC ZONAL - SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN INDUSTRIE ÎN SERVICII ȘI LOCUIRE, REFAȚADIZARE, RECOMPARTIMENTARE, MANSARDARE ÎN VOLUMUL EXISTENT ȘI DEMOLARE SATU MARE, STR. MIHAI VITEAZU NR.28