ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 29.02.2024 PROIECT DE HOTĂRÂRE ÎNSCRIS LA PCT. NR. 22 PE ORDINEA DE ZI
privind aprobarea documentației: P.U.Z. – Adăugire cu parter - etapa I și reconstruire C4 – etapa II, atelier reparații auto, amplasament: Satu Mare pe parcela cu nr. cad. 161766
Documente