ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 29.02.2024 PROIECT DE HOTĂRÂRE ÎNSCRIS LA PCT. NR. 28 PE ORDINEA DE ZI
privind aprobarea modului de administrare, în anul 2024, a pajiștilor aflate în domeniul privat al Municipiului Satu Mare
Documente