ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 29.02.2024 PROIECT DE HOTĂRÂRE ÎNSCRIS LA PCT. NR. 9 PE ORDINEA DE ZI
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2024
Documente